TERAS VE BALKON DÜZENLEME
TERAS VE BALKON DÜZENLEME

TERAS VE BALKON DÜZENLEME;

günümüzde nüfusun, yapıların, trafik yoğunluğunun ve hava kirliliğinin artması; yerleşim alanlarında en belirgin özellikler haline gelmiştir. Bu olumsuz özelliklere bağlı olarak, yaşam kalitesi de giderek bozulmaktadır. Bu nedenle mimarlar ve şehir plancıları, kaybedilen doğayı yeniden kazanmak ve daha sağlıklı yaşam ortamları yaratmak amacıyla, kentsel mekanları hem estetik hem de fonksiyonel açıdan değerlendirecek bir planlama yaklaşımı içine girmek başlamışlardır. Bu yaklaşım içinde, kent ekolojisine birçok katkıları olan çatı ve balkon bahçeleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Bu sayede yer seviyesinden yüksekte çeşitli bitki türlerinin yetişmesine olanak tanınır. Bu bahçelerde yer alan toprak ve bitki örtüsü, binanın ısı izolasyonuna da katkıda bulunur.Yapılar üzerinde kazanılan toprak yüzeyler, bitkilerin yanı sıra fauna için de yeni yaşam ortamları oluşturur. Fonksiyonel faydalarının yanı sıra, kent ekolojisi ve estetiği açısından önemli yararlar sağlarlar. İnsan sağlığı üzerinde de fizyolojik ve psikolojik olarak olumlu etkileri vardır.

"Çatı ve Balkon Bahçeleri, betonlar arasındaki yaşamlarımıza

bir avuç toprak, bir taze nefes katarlar..."