İYİ TARIM UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI Resimleri
İYİ TARIM UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI
İYİ TARIM UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI

İYİ TARIM UYGULAMALARI yani İTU, kontrollü tarımdır. Uygulamaların, ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilmesini ve tüm uygulamaların kayıt altına alınmasını esas alır. Bu kayıtlar; ürünün tür ve çeşidi, kullanılan gübre ve zirai ilacın uygulanma nedeni (ihtiyaç), zamanı, miktarı, öneriyi yapanın ve uygulayıcının ismi, bu konudaki yetkinliği, ürünün kaç gün sonra hasat edileceği, su kalitesi ve sulama ile ilgili tüm detayları içerir. Böylelikle tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkesinin başlıca unsuru yerine getirilmiş olur. Yapılan analizler ve sonuç belgeleri de kayıt sistemi içine dahil edilir. Analizler yetkilendirilmiş laboratuarlarda yapılır. İşletmede herhangi bir sorun ortaya çıktığında haberleşmenin kimlerle ve nasıl yapılacağı kalite yönetim sistemi içinde belirtilir.

 

2015 Yılında Gerçekleşen İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Desteği:

ÇKS’de oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda İTU destekleme ödemesi yapılmıştır.

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri

Destek Miktarı

Meyve, Sebze

50 TL/dekar

Örtüaltı

150 TL/dekar

Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler

100 TL/dekar